Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
כתבי עת
לאתר תכלת תכלת: כתב-עת למחשבה ישראלית
תכלת: כתב-עת למחשבה ישראלית, יצא לאור בין השנים 2012-1996. הרבעון היוקרתי, שהתפרסם בעברית ובאנגלית (תחת השם Azure), פרסם מסות וביקורות שעסקו בהגות, במגמות תרבותיות, במדיניות ציבורית, בהיסטוריה ציונית, במשפט, בכלכלה ועוד. לאורך ארבעים ושישה גיליונות כינס תכלת קשת רחבה של כותבים מכל רחבי העולם היהודי, ונתן ביטוי למגוון השקפות ונקודות מבט, שעוררו לא פעם פולמוס אינטלקטואלי ערני וחוצה גבולות.
לאתר HPS Hebraic Political Studies
מחקרים בהבראיזם פוליטי (Hebraic Political Studies) הוא רבעון אקדמי בינלאומי, שהתפרסם בין השנים 2010-2005. כתב העת, שנערך בידי פרופ' גורדון שוחט מאוניברסיטת רוטגרס ופרופ' ארתור אייפינגר ממכון הויגינס שבהולנד, הפנה זרקור להגות הפוליטית במקרא ובספרות חז"ל ובחן את השפעתה על תרבות המערב במאות האחרונות. ממכלול המאמרים שראו אור בשבע-עשרה הגיליונות של מחקרים בהבראיזם פוליטי מצטיירת תמונה מרתקת בנוגע למקום המרכזי שתפשה המסורת היהודית, לצד ירושת העולם הקלאסי, בהיסטוריה של הרעיונות ככלל ובתיאוריה המדינית המודרנית בפרט.
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים