Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
עבודה בהוצאת שלם
הוצאת שלם שואפת להרחיב את מעגל אנשי המקצוע העומדים עמה בקשר, והיא תשמח לשתף פעולה עם כל מי שביכולתו לסייע לה במלאכת ההוצאה לאור ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

פניות ממתרגמים, עורכים ומגיהים תתקבלנה בברכה.

יש לצרף למועמדות לעבודה קורות חיים הכוללות פירוט הניסיון המקצועי וההשכלה של המועמד. במידת הצורך תפנה ההוצאה אל המועמד לקבלת דוגמת עבודה ו/או מבחן.

את הפניות אפשר לשלוח בדואר אל הכתובת:

הוצאת שלם
רח' העסקן 3, קרית מוריה
ירושלים

או לשלוח בדואר אלקטרוני אל הכתובת:

shalempress@shalem.ac.il

צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים