Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
פילוסופיה
70 ש''ח  88 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
יולי 2002
200 עמודים
כריכה רכה
מספר קטלוגי 496-1004

כסנופון היה מצביא ופילוסוף בן-אתונה. הוא נולד בשנת 430 לפנה"ס בערך, וחי חיים סוערים כלוחם, מדינאי והוגה דעות. הוא נדד ברחבי יוון והאימפריה הפרסית ופגש מלכים, מצביאים ואנשי רוח. רבים מחיבוריו, ובהם חיבוריו על סוקרטס, כמו גם מסע הרבבה וחינוכו של כורש, נהנו מהערכה רבה, ונעשו חלק מנכסי צאן הברזל של הקלאסיקה המערבית.
דיאלוגים סוקרטיים
כסנופון

תיאורים רבים ופרשנויות רבות נכתבו על דמותו של סוקרטס, הפילוסוף האתונאי שהשפיע כה הרבה על תרבות המערב. בספר זה מתגלה לפנינו סוקרטס חדש, אשר לא הכרנו עד כה. מובאים כאן לראשונה בעברית שלושה דיאלוגים של כסנופון, נאום ההגנה של סוקרטס, המשתה וניהול משק הבית. סוקרטס מתואר בהם כאדם שהוא אמנם מיוחד בחכמתו, אבל אין הוא אותו סוקרטס אפלטוני העוסק בבעיות פילוסופיות מופשטות ובסוגיות מוסר תיאורטיות. אצל כסנופון סוקרטס מתואר כאיש המבין את צדם המעשי של החיים ומתעניין בנושאים כגון תפקידיהם של האישה והגבר בחברה, יחסי עובד ומעביד והצלחה בתחום האהבה. בזכות חכמתו וקסמו הוא מורה ומדריך לחבורת תלמידים-רֵעים מגוונת ורבת-כשרון. פרופסור גבריאל דנציג מן המחלקה ללימודים קלאסיים באוניברסיטת בר-אילן צירף לספר הקדמה כללית הממקמת את הדיאלוגים המובאים בהקשרם ההיסטורי והרעיוני, וגם מבואות הדנים בנושאים העיקריים של כל אחד מהם.


"התרגום עצמו הוא קריא ובהיר והוא הנאה לכל המעוניין בפילוסופיה מסוג זה... חשיבותו רבה לקורא הכללי ולמורה המעוניין להרחיב את ידיעת התלמידים בפילוסופיה הסוקראטית מעבר לדיאלוגים של אפלטון." 

מנחם לוז, 'עיון'

   
     
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים