Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
טבע האדם, נפש האדם
70 ש''ח  88 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
ינואר 2004
204 עמודים
כריכה רכה
מספר קטלוגי 496-1011

גוטלוב פרגה (1848-1925) הוא יוצרה של הלוגיקה המודרנית. להגותו הייתה השפעה מכרעת על התפתחות הפילוסופיה של המתמטיקה, ורבים מחשיבים אותו לאבי הפילוסופיה המודרנית של הלשון והפילוסופיה האנליטית בכלל. השפעתו בכל התחומים הללו עצומה, ובכל אחד מהם ממשיכות עמדותיו לעמוד במרכז העיסוק המקצועי.
כתב מושגים
גוטלוב פרגה

ספרו הראשון של גוטלוב פרגה, אבי הלוגיקה המודרנית, הוא ניסיון לשחרר את המחשבה מכבלי השפה. בחיבור זה הונחה אבן הפינה של שיטתו, ובכך הפך החיבור לאחד מעמודי התווך של הפילוסופיה האנליטית של המאה העשרים. מתוך תפיסה מקורית ומעמיקה של "שפה לוגית" ו"מבנה לוגי" הוא מציג באורח שיטתי את המבנה הלוגי של מגוון עצום של תכנים ושל יחסי הנביעה ביניהם, תוך הצגה חמורה ומדויקת של הוכחות והגדרות ברמה שלא נודעה לפניו. הספר מפתח את השפה של תחשיב הפרדיקאטים מסדר ראשון, אשר נעשה בעקבותיו התחום המרכזי בלוגיקה, ומציג אקסיומטיקה שלמה שלו. כמו כן הוא כולל הרחבות ללוגיקה מסדר שני. על יסוד זה הוא מגדיר מושגים ומוכיח משפטים שהם גם הבסיס לעמדה ה"לוגיציסטית" בפילוסופיה של המתמטיקה, שפרגה עצמו (ואחרים) פיתחו מאוחר יותר – עמדה המנסה לבסס את המתמטיקה, ובמיוחד את האריתמטיקה, כענף של הלוגיקה. חידושים גדולים אלו בלוגיקה עולים מתוך תפיסה פילוסופית מקורית ומעמיקה באשר לטיבה של הלוגיקה ולמעמדה כיסוד המחשבה והידע. לתרגום מצורפים הערות ופרקי מבוא מאת פרופסור גלעד ברעלי מהאוניברסיטה העברית, שגם תרגם את הספר.


"ב-1879, בבהירות רבה, בלהט ומתוך יכולת טכנית מהממת, הציג פרגה את תפיסתו בעניין ההצדקה הרציונלית. אפשר שתפיסה זו היא התרומה הגדולה ביותר שתרם אדם אחד למדע הלוגיקה; אם כך או כך, זהו בוודאי הצעד החשוב ביותר בתחום זה מאז אריסטו... הוא הציג מערכת לוגית שבמסגרתה אפשר לייצג בבהירות, באופן לוגי, משפטים ממין זה: זו הייתה ההתפתחות החשובה ביותר בהבנת מערכת האקסיומות מאז אוקלידס".

האנציקלופדיה לפילוסופיה רוטלדג'

   
     
לעיון בספר
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים