Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
פילוסופיה
53 ש''ח  66 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
אוקטובר 2005
170 עמודים
כריכה רכה
מספר קטלוגי 496-1018

הנס בלומנברג (1920-1996) נחשב לאחד הפילוסופים החשובים בגרמניה במחצית השנייה של מאה העשרים. במהלך מלחמת העולם השנייה נאלץ בלומנברג להסתתר מכיוון שהוגדר כ"חצי יהודי" ואף הוחזק לתקופת מה במחנה עבודה. אחרי המלחמה סיים את לימודיו והצטרף לאקדמיה. בלומנברג הוא מחברם של שמונה ספרים, ובהם הלגיטימיות של הזמן המודרני.
אנייה טרופה וצופה: פרדיגמה למטפורה של הוויה
הנס בלומנברג

בני האדם חיים את חייהם על היבשה המוצקה, אך את מהלך הווייתם הם מבקשים להבין דווקא באמצעות המטפוריקה של הפלגה ימית נועזת. בספרו מתחקה בלומנברג, מחשובי הפילוסופים בגרמניה של סוף המאה העשרים,  אחר גלגוליה השונים של מטפוריקה זו בנכסי צאן ברזל של תרבות המערב. המפעל המטפורולוגי, העומד במרכז פועליו האינטלקטואליים הענפים של בלומנברג, מורכב מסדרה של מחקרים שכל אחד מהם עוקב אחר תולדותיה של מטפורה מרכזית אחת, וחושף ומברר לעומק את העולם המושגי הקשור בה. למחקר באנייה טרופה וצופה, אחד הספרים הייחודיים בסדרה זו, צורפה כנספח המסה על "מבט על תיאוריה של אי-מושגיות" ואפשר למצוא בה סיכום ביניים ואישור כוונות מחודש של המפעל המטפורולוגי. הספר, יחד עם המסה שצורפה אליו, מעניק לקורא העברי הזדמנות ראשונה לערוך היכרות עם הגותו רבת-הפנים של הנס בלומנברג, העשירה בתוכנה ומבריקה בדרכי כתיבתה. לספר נוסף מבוא מאת ד"ר פיני איפרגן, דוקטור לפילוסופיה המלמד באוניברסיטה העברית בירושלים.


"הסיפור הגדול והשלם על מהלכה של המחשבה האירופית, בשיעור הקומה המוכר לנו מכתביהם של הֵגֶל והיידגר".

– ריצ'רד רורטי

 

"למדנות, תובנות ייחודיות, שאיפה לגדולות – בכל אלה יש לעבודתו המקיפה של בלומנברג מעט מאוד מתחרים ראויים במאה העשרים".

– רוברט פיפין

 

"ספר מרתק".

– פרופ' זאב לוי

 

"בלומנברג, מחשובי התיאורטיקאים של המודרניות".

הארץ

 

"המטפוריקה הבלומנברגית מושכת לקריאה, מקורית ומעניינת... אנייה טרופה וצופה היא הברקה".

– ליבי נאור ynet

 


"אנייה טרופה וצופה היא מלכודת דבש שכדאי ללקק".

– וואלה!

 

"בלומנברג כותב באופן נעים וקולח, וכאן מגיע ציון לשבחו של המתרגם גדי גולדברג ואולי גם מילה טובה לד''ר פיני איפרגן, שהקדים הקדמה מעניינת".

– מירי פז, בתכנית "בילוי היום", גלי-צה"ל

 

   
     
לעיון בספר
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים