Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
53 ש''ח  66 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
יולי 2017
102 עמודים
רכה
מספר קטלוגי 496-1013

הסופרת המהוללת אייריס מרדוק (1999-1919) הייתה יוצרת פורייה מאוד: היא חיברה עשרים ושישה רומנים — שתורגמו לשפות רבות — לצד שישה מחזות, שני דיאלוגים אפלטוניים וספר שירה. מפעלה הספרותי זיכה אותה בפרסים, באותות הוקרה ובתואר אבירות, אך גם האפיל, למרבה הצער, על תרומתה הפילוסופית. היא נודעה ברבים כסופרת העוסקת מפעם לפעם בהגות, אולם בה במידה הייתה גם הוגת דעות הכותבת ספרות — שילוב יוצא דופן בנוף התרבותי של העולם הדובר אנגלית.
ריבונות הטוב
אייריס מרדוק

ריבונות הטוב, שראה אור ב-1970, הוא מעט המחזיק את המרובה: חיבור דק גזרה, המציג את משנתה של מרדוק באופן תמציתי באמצעות שלושה מאמרים נפרדים שקובצו יחדיו. הספר נחשב לאחד הטקסטים המקוריים שהעמידה המחשבה המוסרית במחצית השנייה של המאה העשרים, ונדמה כי איכויותיו רק הולכות ומתבהרות בחלוף השנים. תרומתו הגדולה היא בהשבת האידיאה של "הטוב" לסדר היום האתי, כנגד נטייתה של הפילוסופיה המודרנית להתעלם ממושג זה או להמעיט מחשיבותו לדיון על מהות המוסריות. אף שהנוף האינטלקטואלי עבר שינויים משמעותיים מאז פרסום הספר, השאלות שמעלה ריבונות הטוב והתשובות שהוא מציע לא איבדו מאומה מחריפותן.

הספר תורגם בידי ד"ר יואב אשכנזי, שגם הקדים לו מבוא רחב יריעה, הסוקר את פועלה של מרדוק ואת השקפותיה.

כתבה מעיתון הארץ על הספר ריבונות הטוב

   
     
לעיון בספר
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים