Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
ביקורת תרבות
79 ש''ח  99 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
אוגוסט 2011
391 עמודים
כריכה רכה
מספר קטלוגי 496-1085

גיאורג וילהלם פרידריך הגל (1831-1770) מראשי זרם האידיאליזם הגרמני ומגדולי הפילוסופים הגרמנים בכלל. עם פרסומיו העיקריים נמנים: הפנומנולוגיה של הרוח,
מדע הלוגיקה, האינציקלופדיה של המדעים הפילוסופיים, ופילוסופיה של המשפט.
פילוסופיה של המשפט
גיאורג וילהלם פרידריך היגל

פילוסופיה של המשפט, שפורסם בשנת 1821 כספר לימוד בהרצאותיו של הגל באוניברסיטת ברלין, הוא קלאסיקה מודרנית במחשבה חברתית ופוליטית. הגל שואף ליישב בהגותו את שתי המסורות הפוליטיות הגדולות של המערב: המודרנית והקלאסית. לצורך כך הוא תר אחר תיאורו של הפוליטי כך שיהיה מושתת מושגית על דבר קיומו של יחיד חופשי ורציונלי, ויחד עם זאת יהיה אפשר לעגנו במציאות היסטורית-פוליטית ממשית, שהיא תנאי למימושו ולמציאותו של יחיד כזה.

פילוסופיה של המשפט סלל דרך חדשה להבנת המדינה המודרנית, דרך אשר חרגה מנתיבם הסלול של הוגי האמנה החברתית (ובראשם הובס, לוק ורוסו). לספר הייתה השפעה רבה בהיסטוריה של הרעיונות והוא אבן דרך בהתפתחותם של זרמים רעיוניים מרכזיים במאה התשע-עשרה ובמאה העשרים – זרמים מהפכניים, זרמים ליברליים ואף זרמים לאומניים. מאז האסונות האירופיים במחצית הראשונה של המאה העשרים עמד הספר במרכזן של מחלוקות חריפות – הוא ספג ביקורות חריפות והאשמות קשות הוטחו בו; בשנים האחרונות הוא זוכה לרהביליטציה בקרב אלה המבקשים למצוא דרכים לתיקון פנימי של הליברליזם.

 

לספר נוספו מבוא והערות מבארות מאת פיני איפרגן, מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בן־גוריון, ומחבר הטרגדיה בחיים האתיים: הפילוסופיה של הגל ורוח המודרניות. 


"תרגום הפילוסופיה של המשפט לעברית הוא מפעל מבורך, המצטרף לשורה ארוכה של חיבורים קאנוניים בפילוסופיה מדינית שהופיעו מטעם הוצאת שלם. ההוצאה, המתרגם והעורך השקיעו במהדורה זו עבודה רבה ויסודית, ונוכחותו של חיבור זה בעברית תעשיר את יכולתו של הסטודנט הישראלי, שבדרך כלל אינו יודע גרמנית ונעזר עד כה בתרגום האנגלי הקלאסי של נוקס, להכיר מקרוב חיבור מונומנטלי זה... ברור שהתרגום היה עבודת פרך, אבל ניכר גם שהוא מלאכת אהבה ומלאכת מחשבת, וראוי לברך את המתרגם גדי גולדברג והעורך פיני איפרגן על הישגם המרשים... המבוא המקיף של פיני איפרגן, שחקר את הגל שנים הרבה וכתב עליו רבות, הוא מאיר עיניים וישמש מורה נבוכים יעיל בפירוט ההקשרים הפילוסופיים וההיסטוריים של הגות הגל. טביעת אצבעו ניכרת גם בעריכת התרגום ובהערות."
 
– פרופ' שלמה אבינרי, מוסף ספרים הארץ
 
 
   
     
לעיון בספר
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים