Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
יחסים בינלאומיים
111 ש''ח  139 ש''ח 
הוסף לעגלה
עברית
אוגוסט 2009
632 עמודים
כריכה רכה
מספר קטלוגי 496-1044

תומס הובס (1679-1588), גדול ההוגים המודרניים בתורת המדינה. הכשרונות הלמדניים והמדעיים שהפגין מגיל צעיר הביאוהו בחברתם של בני אצולה וסייעו בידו לרקום קשרים עם אנשי רוח ומדע ידועים, כמו פרנסיס בייקון וגלילאו גליליי. לפני מלחמת האזרחים באנגליה נס הובס בחשאי לצרפת – הוא חשש שנשקפת סכנה לחייו בשל קשריו עם גורמים מלוכניים ובשל כמה כתבים מוקדמים פרי עטו שבהם תמך בשלטון המלוכני. בימי גלותו בפריז חיבר את יצירת המופת לויתן.
לויתן
תומס הובס

לויתן של תומס הובס, אשר ראה אור בשנת 1651, הוא ספר מייסד של המדע המדיני של העת החדשה. בדפיו מציג הובס את ההבחנה בין מצב הטבע - מלחמת הכל בכל - ובין המצב המדיני, המושתת על חוזה בין הנתינים לריבון המבטיח את קיומם בשלום ובביטחון. טיעוניו החריפים של הובס מנוסחים בצלילות רבה ומעוגנים בתיאוריה רחבה יותר על טבע האדם, וגם בבירור מעמיק של המשמעויות הפוליטיות של רעיונות תיאולוגיים.

המהדורה העברית החדשה של לויתן היא המהדורה הראשונה השלמה של הספר בעברית, והיא כוללת את ארבעת חלקיו. אהרן אמיר תרגם את הספר מן המקור האנגלי, ומנחם לורברבוים ערך אותו, תוך השוואה לגרסה הלטינית, והוא גם הקדים מבוא והוסיף הערות ומונחון.


"מעשה התרגום של אהרן אמיר המנוח הוא מלאכת מחשבת, אך אינו חף מבעיות....אבל פרטים אלה אין בהם כדי להפחית מערכו העצום של התרגום ומן העבודה המסורה והדקדקנית שנעשתה בהרקתו של חיבור חשוב זה ללשון עבר ובנספחים מאירי העיניים שנוספו לספר. בכך העלתה הוצאת מרכז שלם, שהצטיינה בתרגום מספר ניכר של ספרי מופת בהגות מדינית, תרומה נוספת לקירוב הקוראים עברית ליסודות המחשבה המדינית האוניברסלית."

פרופ' שלמה אבינרי, מוסף ספרים, הארץ

לקריאת הביקורת במלואה

   
     
לעיון בספר
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים